Stan pogłowia bydła w końcówce roku

Główny Urząd Statystyczny poinformował o nowych danych ws. pogłowia bydła. Według wstępnych danych pogłowie bydła w grudniu 2017 r. liczyło 6035,5 tys. sztuk. To o 1,1 % więcej w stosunku do grudnia ubiegłego roku.

Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wyniknęło ze wzrostu pogłowia młodego bydła (wiek 1-2 lat) o 1,9%, i bydła dorosłego o 1,5%. Nieznaczne obniżenie pogłowia odnotowano w grupie cieląt o 0,3%.

Źródło: GUS