21.11.2017 zanotowano zdecydowany wzrost cen skupu zbóż

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa, w tygodniu 6-12.11.2017 dominującym zbożem w krajowych punktach skupu była kukurydza, która stanowiła 45% struktury zakupów. Rosnąca podaż kukurydzy spowodowała spadek ceny średniej krajowej tego zboża z 618 do 609 zł/t. Niższe niż tydzień wcześniej ceny średnie kukurydzy zanotowano we wszystkich trzech makroregionach.

Najmniej, bo tylko 489 zł/t, średnio, płacono za kukurydzę w makroregionie południowym. Blisko 100 zł więcej (średnio) zboże to kosztowało w makroregionie północno-zachodnim, podczas gdy w makroregionie centralno-wschodnim kukurydza kosztowała średnio aż 635 zł/t.

W odróżnieniu od kukurydzy ceny średnie większości pozostałych zbóż paszowych wzrosły. W skali kraju cena średnia pszenicy skupowanej na cele paszowe zwiększyła się z 671 do 682 zł/t.

Ceny średnie pszenicy rosły w większości makroregionów. Pszenica paszowa podrożała, o kilka do kilkunastu złotych za tonę, we wszystkich trzech makroregionach, a ceny średnie tego zboża ukształtowały się od 659 zł/t - w makroregionie południowym, do 686 zł/t - w makroregionie centralno-wschodnim. Obok pszenicy paszowej drożało także, w skali kraju, pszenżyto (z 595 do 601 zł/t) i jęczmień paszowy (z 628 do 640 zł/t).

Cena średnia krajowa pszenicy konsumpcyjnej pozostała na niezmienionym poziomie 668 zł/t. Jednak ziarno to podrożało o kilka złotych za tonę, do 674 zł/t - w makroregionie północno-zachodnim i do 664 zł/t – w makroregionie południowym. Jednocześnie cena pszenicy konsumpcyjnej obniżyła się o 12 zł/t, do 665 zł/t – w makroregionie centralno-wschodnim.

Obecna sytuacja na krajowym rynku zbóż

Początek bieżącego tygodnia przyniósł zdecydowane podwyżki wszystkich gatunków zbóż. Wzrosły maksymalne stawki oferowane przez skupy, co przełożyło się na wzrost cen średnich. Pszenica paszowa i konsumpcyjna jest skupowana obecnie nawet po odpowiednio 720 i 745 zł/t.