AGROTECH 2018 za nami

U progu sezonu prac polowych trwają wydarzenia branżowe, takie, jak Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH, które odbyły się 16-18 marca w Kielcach. W 24. edycji aż 11 hal zostało zajętych przez wystawców. W uroczystości otwarcia targów uczestniczył podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki, który zapewnił, że resort rolnictwa przywiązuje dużą wagę do tego typu wystaw, gdzie swoje doświadczenia mogą wymieniać rolnicy, producenci maszyn, naukowcy i pracownicy służb podległych resortowi.

W trakcie targów wystawcy oraz odwiedzający mogli wymienić doświadczenia, zapoznać się z nowościami, a także wziąć udział w konferencjach. Wystawie towarzyszyły 18. Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO.

Źródło: MRiRW