Alternatywa dla białka GMO?

W siedzibie Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja pt. „Krajowe źródła białka jako alternatywa dla importowanego białka modyfikowanego genetycznie z perspektywy przemysłu paszowego”, zorganizowana przez Izbę Gospodarczą Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz. W spotkaniu uczestniczył minister Krzysztof Jurgiel.

Jak podkreślił minister, takie rozmowy pozwalają wypracować wspólne stanowisko w kwestii stosowania GMO w paszach. Podkreślił, że potrzebna jest zgodność i dążenie do celu, nawet Komisja Europejska pracuje już nad unijnym planem białkowym, tak aby wyeliminować w paszach soję genetycznie modyfikowaną.

Na konferencji omówiano także szanse innowacyjnych technologii wykorzystania białka owadziego w paszach.

Źródło: MRiRW