Będzie tańszy cukier dzięki... burakom

Sezon 2017/2018 przyniósł wzrost zasiewu buraka z 203 tys. ha do 231,93 tys. ha. Zmiany w systemie regulacji rynku w UE, a także dobra koniunktura wpłynęły na ten fakt.

Następstwem może być wzrost produkcji cukru do 2,3 mln ton. W konsekwencji produkcja cukru może wzrosnąć do 2,3 mln ton.

- Duża podaż cukru i spadek cen na świecie spowodowały w ostatnich miesiącach spadki cen na krajowym rynku. We wrześniu 2017 r. średnia cena kształtowała się na poziomie 1,94 zł/kg tj. mniej o 1,4 % niż miesiąc wcześniej i mniej o 27 % niż w roku ubiegłym, w październiku cena cukru wyniosła 1,67 zł/kg i była niższa o 14% niż miesiąc wcześniej i 33,2% niższa niż przed rokiem. W listopadzie średnia cena cukru kształtowała się na poziomie 1,56 zł/kg i była niższa o 6,7% niż miesiąc wcześniej i o 38.1% niż rok temu. Dalszy spadek cen na krajowym rynku może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową przemysłu cukrowniczego i dochodowość uprawy buraków cukrowych, gdyż ceny skupu w umowach kontraktacyjnych są uzależnione od cen cukru – informuje MRiRW.

Źródło: MRiRW