Będzie zmiana terminu dla dywersyfikacji upraw

Resort rolnictwa skierował do konsultacji publicznych, uzgodnień i opiniowania projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw. W jego ramach ma zostać zmieniony termin kontroli dywersyfikacji upraw w ramach zazielenienia.

Do tej pory taki termin był ustalony od 15 maja do 15 lipca. Zmieniane przepisy wprowadzą w kampanii 2018 roku, analogicznie jak w poprzednim roku,  przesunięcie tego terminu na okres od dnia 1 czerwca do 31 lipca br.

W trakcie terminu kontrola sprawdzi, czy w tym czasie rośliny są  uprawiane i zajmują określony odsetek powierzchni gruntów ornych.

Źródło: MRiRW