Bezpieczna żywność i eksport priorytetem dla PIORiN

Główny inspektor Andrzej Chodkowski spotkał się z wojewódzkimi inspektorami ochrony roślin i nasiennictwa i wskazał kierunki działania Inspekcji na bieżący rok.

Priorytetem PIORiN jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności w zakresie zdrowia roślin, nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, rolnictwa ekologicznego, a także przestrzegania zakazu uprawy roślin GMO. Główny inspektor podkreślił znaczenie dobrej współpracy ze środowiskami rolników i przedsiębiorców w celu zwiększania potencjału polskiego rolnictwa i dalszego rozwijania eksportu towarów rolnych. Zwrócił uwagę na rolę hodowli roślin i nasiennictwa w zwiększaniu produktywności, zdrowotności i jakości produktów rolnych.

W programie narady przewidziano m.in. szczegółowe omówienie planów działania PIORiN w bieżącym roku, a także wizytę w porcie morskim w Gdańsku w celu zapoznania się z zasadami przeprowadzania granicznej kontroli fitosanitarnej roślin i produktów roślinnych importowanych do Polski.

Źródło: PIORiN