Ceny i notowania cebuli - 1-11 stycznia 2018 r.


Jak kształtują się ceny hurtowe polskiej cebuli białej? Na którym targowisku można było kupić ją w tym tygodniu najtaniej? W którym województwie jej średnia cena osiągnęła najwyższą wartość? Zapraszamy do zapoznania się z cenami i notowaniami cebuli z pierwszych dwóch tygodni stycznia 2018 r.

Zmiany cen hurtowych

Cena minimalna cebuli uległa w tym tygodniu zastojowi i ukształtowała się na poziomie 0,50 zł/kg. Odnotowano zarazem brak zmian ceny maksymalnej – obecnie wynosi ona 2,40 zł/kg.

W porównaniu do minionego miesiąca cena minimalna cebuli spadła o 6%, a jej cena maksymalna uległa stagnacji.

Najwyższe i najniższe ceny na rynkach hurtowych

Na Warszawskim Rynku Rolno-Spożywczym w Broniszach cebula biała osiągnęła cenę minimalną 0,50 zł/kg, jej cena maksymalna z kolei wynosi obecnie 1,00 zł/kg. W Łodzi ich wartości ustalono na poziomie 0,53 zł/kg i 1,00 zł/kg, a w Poznaniu wynoszą 1,00 zł/kg i 2,40 zł/kg. We Wrocławiu cebulę białą sprzedaje się po 0,66 zł/kg, a w Lublinie po 0,80 zł/kg i 1,00 zł/kg.

Źródło: biuletyn informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi