Ceny i notowania czosnku - 1-11 stycznia 2018 r.


Jak w ostatnim czasie zmieniały się notowania czosnku importowanego? Na których rynkach można kupić go po najniższych cenach, gdzie kosztuje najwięcej? Prezentujemy ceny i notowania czosnku z pierwszych dwóch tygodni stycznia 2018 r.

Ceny hurtowe czosnku zagranicznego

Czosnek zagraniczny osiągnął w poprzednich tygodniach cenę minimalną równą 6,00 zł/kg, jego cena maksymalna została natomiast ustalona na poziomie 12,00 zł/kg. W tym czasie wartość najniższych spotykanych cen czosnku spadła o 25%, jego cena najwyższa z kolei wzrosła o 9%. Ostatni miesiąc przyniósł zastój ceny minimalnej czosnku importowanego i wzrost jego ceny maksymalnej o 9%.

Najwyższe i najniższe ceny czosnku na rynkach hurtowych

Czosnek pochodzący z importu można było kupić  w Broniszach po 8,00-11,00 zł/kg i w Lublinie po 6,00-12,00 zł/kg.

Źródło: biuletyn informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi