Ceny i notowania gruszek - 12-18 stycznia 2018 r.

Jak kształtują się tygodniowe i miesięczne wahania cen gruszek krajowych? Po ile na największych rynkach rolno-spożywczych sprzedaje się owoce polskie, a po ile importowane? Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi notowaniami gruszek ze stycznia 2018 r.

Zmiany cen hurtowych

W tym tygodniu minimalna cena hurtowa gruszek krajowych wyniosła 2,00 zł/kg, a ich cena maksymalna osiągnęła wartość 5,40 zł/kg, mamy więc do czynienia ze spadkiem notowań minimalnych o 20% i stagnacją cen maksymalnych polskich owoców. W porównaniu do stanu sprzed czterech tygodni ceny minimalne polskich gruszek wzrosły o 33%, ich ceny maksymalne natomiast nie uległy zmianie.

Najwyższe i najniższe ceny na rynkach hurtowych

Na rynku w Broniszach cena minimalna polskich gruszek została ustalona na 2,75 zł/kg, podczas gdy ich cena maksymalna osiągnęła wartość 4,50 zł/kg. We Wrocławiu aktualne notowania ich cen minimalnych i maksymalnych ukształtowały się na poziomie odpowiednio 2,00 zł/kg i 4,50 zł/kg. W Lublinie owoce sprzedaje się po 3,00 zł/kg i 4,50 zł/kg, w Łodzi po 2,50 zł/kg i 4,50 zł/kg, a w Poznaniu – po 5,00 zł/kg i 5,40 zł/kg. Dla porównania, ceny gruszek importowanych prezentują się następująco: w Broniszach ceny minimalne zagranicznych owoców wynoszą 3,50 zł/kg, a ceny maksymalne – 5,50 zł/kg, w Poznaniu odpowiednio 5,00 zł/kg i 6,00 zł/kg, w Łodzi zaś – 4,83 zł/kg i 5,00 zł/kg. We Wrocławiu gruszki z importu sprzedaje się po 4,50-5,00 zł/kg.

Źródło: biuletyn informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi