​Ceny i notowania jęczmienia – 27 listopada – 3 grudnia 2017 r.


Ile kosztuje obecnie jęczmień konsumpcyjny, paszowy i browarniany? Na jakim poziomie kształtują się jego ceny minimalne i maksymalne? W których województwach są najwyższe, a w których najniższe? Zapraszamy do zapoznania się z cenami i notowaniami jęczmienia z przełomu listopada i grudnia 2017 r.

Ceny w przedsiębiorstwach

2017-07-23 średnia cena skupu jęczmienia konsumpcyjnego w przedsiębiorstwach ustaliła się na poziomie 651 zł/t, w porównaniu do poprzedniego notowania doszło zatem do wzrostu jej wartości o 7%. Za surowiec paszowy z kolei dostawcom oferowano średnio 656 zł/t, czyli o 2% więcej niż w zeszłym tygodniu. Jęczmień browarniany osiągnął średnią cenę 700 zł/t, skupowano go więc o 1% drożej w porównaniu do ostatniego notowania.

Ceny na polskich targowiskach

Średnia cena jęczmienia, sprzedawanego na krajowych targowiskach, 2017-12-01 wyniosła 719 zł/t, w stosunku do danych z poprzedniego tygodnia nie uległa zatem wahaniom. Najniższa odnotowana cena tony surowca wyniosła 550 zł, co jest równoznaczne z jej wzrostem o 1%. Najwyższa targowiskowa cena jęczmienia ukształtowała się na poziomie 900 zł/t, nie uległa więc zmianie.

Najwyższe i najniższe ceny w województwach

Najniższą cenę jęczmień osiągnął obecnie w województwie: Świętokrzyskie, gdzie sprzedaje się go po 550 zł/t. Notowania tego surowca są najwyższe w województwie: Mazowieckie, tam bowiem kosztuje on 756 zł/t.

Najwyższe i najniższe ceny w poszczególnych miejscowościach

W minionym tygodniu jęczmień można było nabyć po najniższej cenie na targowisku Skalbmierz (Świętokrzyskie), na którym jego cena wyniosła 550 zł. Najwięcej tona zboża kosztowała na targowiskach Długosiodło (Mazowieckie), Rudnik n/S (Podkarpackie), Racibórz (Śląskie), gdzie za jęczmień płacono 900 zł/t.

Źródło: biuletyn informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi