Ceny i notowania kapusty białej - 12-18 stycznia 2018 r.


W jaki sposób kształtują się ceny kapusty białej na polskim rynku? Jakim zmianom ulegają jej ceny hurtowe? Na których rynkach sprzedaje się ją najdrożej, a na których najtaniej? Przedstawiamy ceny i notowania kapusty białej ze stycznia 2018 r.

Zmiany cen hurtowych

Minimalne i maksymalne ceny kapusty białej wynoszą obecnie odpowiednio 0,25 zł/kg i 0,60 zł/kg. W ciągu poprzedniego tygodnia odnotowano zatem brak zmian najniższych cen kapusty przy jednoczesnym zastoju cen najwyższych.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca ceny minimalne kapusty białej na polskim rynku uległy stagnacji, jej ceny maksymalne z kolei nie poddały się wahaniom.

Najwyższe i najniższe ceny na rynkach hurtowych

Ceny kapusty białej na największych krajowych rynkach rolno-spożywczych ukształtowały się w minionym tygodniu w następujący sposób: w Łodzi można było kupić ją po 0,25-0,60 zł/kg, w Broniszach kosztowała 0,35-0,50 zł/kg, we Wrocławiu 0,40 zł/kg, w Lublinie zaś 0,52-0,60 zł/kg.

Źródło: biuletyn informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi