Ceny i notowania kurcząt typu brojler - 4-10 grudnia 2017 r.


Jaką wysokość osiągnęły w tym miesiącu ceny skupu i sprzedaży kurcząt rzeźnych? Jak prezentują się różnice między cenami mięsa z kurcząt w Polsce i w sąsiednich krajach? Zachęcamy do zapoznania się z ich notowaniami na grudzień 2017 r.

Ceny skupu kurcząt rzeźnych

Kurczęta typu brojler skupuje się obecnie po 3.399,4 zł/t, a więc ich cena nie zmieniła się w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Miesięczne ceny skupu kurcząt rzeźnych prezentują się w poszczególnych makroregionach Polski następująco: w północnym – 3,42 zł/kg, w centralnym – 3,41 zł/kg, w południowo-wschodnim – 3,42 zł/kg, a w zachodnim – 3,40 zł/kg. Średnia cena skupu kurcząt brojlerów w przeliczeniu na kilogram wynosi 3,41 zł.

Ceny sprzedaży elementów kurcząt rzeźnych

Filety z piersi kurczaka kosztują obecnie 13.814 zł/t, a zatem tyle samo, co w poprzednim tygodniu. Cena skrzydeł ustaliła się na poziomie 5.140 zł/t, mamy więc do czynienia z jej 8-procentowym spadkiem. Nogi z kurcząt sprzedaje się po 5.103 zł/t, co oznacza, że od poprzedniego notowania ich cena ustabilizowała się. Za wątroby z kurczaka płacimy natomiast 2.551 zł/t, czyli o 2% więcej w porównaniu do poprzedniego tygodnia.

Ceny tuszek z kurcząt rzeźnych w Polsce i krajach sąsiednich, należących do UE

W listopadzie 2017 r. średnia cena tuszek 65% z kurcząt w Polsce wyniosła 126,73 EUR za 100 kg. Dla porównania, w Niemczech jej wartość ustaliła się na 271,00 EUR za 100 kg, w Czechach 191,50 EUR, na Litwie 143,88 EUR, a na Słowacji 159,58  EUR. Średnia cena 100 kg surowca w Unii Europejskiej ukształtowała się na poziomie 182,94 EUR, co oznacza wzrost jej wartości o 5% w skali roku.

Źródło: biuletyn informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi