Ceny i notowania marchwi - 12-18 stycznia 2018 r.


Jak zmieniały się notowania marchwi w skali tygodnia i miesiąca? Ile wynoszą jej ceny minimalne i maksymalne na największych polskich rynkach hurtowych? Oto najnowsze ceny i notowania marchwi ze stycznia 2018 r.

Zmiany cen hurtowych

W minionym tygodniu mieliśmy do czynienia z następującymi zmianami notowań na rynku marchwi: wartość jej ceny minimalnej wzrosła o 14% i wynosi 0,80 zł/kg, cena maksymalna kilograma surowca z kolei pozostała równa 1,40 zł. W porównaniu do minionego miesiąca odnotowano wzrost ceny minimalnej marchwi o 60% i zastój jej ceny maksymalnej.

Najwyższe i najniższe ceny na rynkach hurtowych

Na Warszawskim Rynku Rolno-Spożywczym w Broniszach minimalna cena marchwi ustaliła się w tym tygodniu na poziomie 0,80 zł/kg, cena maksymalna z kolei osiągnęła wartość 1,00 zł/kg. Dla porównania, ceny minimalne i maksymalne marchwi na innych polskich rynkach wyniosły odpowiednio: w Poznaniu 0,90 zł/kg i 1,40 zł/kg, w Łodzi 0,80 zł/kg i 1,40 zł/kg, w Lublinie 1,00 zł/kg i 1,20 zł/kg, we Wrocławiu zaś – 1,10 zł/kg.

Źródło: biuletyn informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi