Ceny i notowania masła - 1-7 stycznia 2018 r.


W jaki sposób zmieniają się ceny sprzedaży masła w poszczególnych makroregionach Polski? Jakim wahaniom ulegały ceny masła w blokach i masła konfekcjonowanego na przestrzeni tygodnia, kwartału i roku? Odpowiedzi na te pytania znajdują się poniżej – prezentujemy ceny i notowania masła z pierwszego tygodnia stycznia 2018 r.

Zmiany krajowych cen sprzedaży masła

Cena sprzedaży masła w Polsce 2018-01-07 wyniosła ogółem 1.909,68 zł/100 kg, w ciągu tygodnia spadła więc o 10%. W poszczególnych makroregionach tygodniowe zmiany cen masła prezentują się natomiast następująco: w regionie północnym za 100 kg produktu należało zapłacić 1.927,99 zł, jego cena spadła zatem o 9%; w regionie centralnym odnotowano 11-procentowy spadek ceny masła, która ustaliła się na poziomie 1.940,97 zł/100 kg, w regionie południowo-wschodnim zaobserwowano jej 7-procentowy spadek (1.926,34 zł/100 kg), a w zachodnim – 18-procentowy spadek (1.723,55 zł/100 kg).

Zmiany cen masła w blokach i w konfekcji

Obecnie cena masła w blokach wynosi 1743,2 zł/100 kg – w stosunku do minionego tygodnia spadła więc o 10%. Na początku roku 100 kg produktu kosztowało 1743,2 zł, w zeszłym roku natomiast – 1822,2 zł.

Dla porównania, cena masła konfekcjonowanego ustaliła się na poziomie 1971,2 zł/100 kg, co oznacza, że w ciągu ostatniego tygodnia spadła o 10%. W styczniu jej wartość wynosiła 1971,2 zł, w 2015 r. z kolei średni koszt 100 kg produktu określono na 1971,8 zł.

Handel zagraniczny

W tym roku do Polski sprowadzono już 15.976 t masła i innych tłuszczy pozyskiwanych z mleka o wartości 84.045 tys. EUR (359.422 tys. PLN). Do końca października tego roku sprzedaliśmy za granicę 48.688 t masła i innych tłuszczy za 225.407 tys. EUR (962.814 tys. PLN).

Źródło: biuletyn informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi