Ceny i notowania masła - 27 listopada - 3 grudnia 2017 r.


W jaki sposób zmieniają się ceny sprzedaży masła w poszczególnych makroregionach Polski? Jakim wahaniom ulegały ceny masła w blokach i masła konfekcjonowanego na przestrzeni tygodnia, kwartału i roku? Odpowiedzi na te pytania znajdują się poniżej – prezentujemy ceny i notowania masła z przełomu listopada i grudnia 2017 r.

Zmiany krajowych cen sprzedaży masła

Cena sprzedaży masła w Polsce 2017-12-03 wyniosła ogółem 2.349,20 zł/100 kg, w ciągu tygodnia nie uległa więc wahaniom. W poszczególnych makroregionach tygodniowe zmiany cen masła prezentują się natomiast następująco: w regionie północnym za 100 kg produktu należało zapłacić 2.357,26 zł, jego cena zatem nie zmieniła się; w regionie centralnym odnotowano 1-procentowy spadek ceny masła, która ustaliła się na poziomie 2.426,09 zł/100 kg, w regionie południowo-wschodnim zaobserwowano jej 1-procentowy spadek (2.216,58 zł/100 kg), a w zachodnim – 1-procentowy wzrost (2.292,63 zł/100 kg).

Zmiany cen masła w blokach i w konfekcji

Obecnie cena masła w blokach wynosi 2205,1 zł/100 kg – w stosunku do minionego tygodnia nie uległa więc zmianie. Na początku roku 100 kg produktu kosztowało 1822,2 zł, w zeszłym roku natomiast – 1904,8 zł.

Dla porównania, cena masła konfekcjonowanego ustaliła się na poziomie 2380,4 zł/100 kg, co oznacza, że w ciągu ostatniego tygodnia odnotowano jej zastój. W styczniu jej wartość wynosiła 1971,8 zł, w 2015 r. z kolei średni koszt 100 kg produktu określono na 1981,3 zł.

Handel zagraniczny

W tym roku do Polski sprowadzono już 14.354 t masła i innych tłuszczy pozyskiwanych z mleka o wartości 73.678 tys. EUR (315.136 tys. PLN). Do września tego roku sprzedaliśmy za granicę 43.658 t masła i innych tłuszczy za 197.284 tys. EUR (842.607 tys. PLN).

Źródło: biuletyn informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi