Ceny i notowania masła - 8-14 stycznia 2018 r.

W jaki sposób zmieniają się ceny sprzedaży masła w poszczególnych makroregionach Polski? Jakim wahaniom ulegały ceny masła w blokach i masła konfekcjonowanego na przestrzeni tygodnia, kwartału i roku? Odpowiedzi na te pytania znajdują się poniżej – prezentujemy ceny i notowania masła ze stycznia 2018 r.

Zmiany krajowych cen sprzedaży masła

Cena sprzedaży masła w Polsce 2018-01-14 wyniosła ogółem 1.819,58 zł/100 kg, w ciągu tygodnia spadła więc o 4%. W poszczególnych makroregionach tygodniowe zmiany cen masła prezentują się natomiast następująco: w regionie północnym za 100 kg produktu należało zapłacić 1.818,94 zł, jego cena spadła zatem o 5%; w regionie centralnym odnotowano 2-procentowy spadek ceny masła, która ustaliła się na poziomie 1.895,89 zł/100 kg, w regionie południowo-wschodnim zaobserwowano jej 4-procentowy spadek (1.836,06 zł/100 kg), a w zachodnim – stagnację (1.738,26 zł/100 kg).

Zmiany cen masła w blokach i w konfekcji

Obecnie cena masła w blokach wynosi 1742,9 zł/100 kg – w stosunku do minionego tygodnia nie uległa więc zmianie. Na początku roku 100 kg produktu kosztowało 1743,2 zł, w zeszłym roku natomiast – 1843,5 zł.

Dla porównania, cena masła konfekcjonowanego ustaliła się na poziomie 1880,6 zł/100 kg, co oznacza, że w ciągu ostatniego tygodnia spadła o 4%. W styczniu jej wartość wynosiła 1971,2 zł, w 2015 r. z kolei średni koszt 100 kg produktu określono na 1950,5 zł.

Handel zagraniczny

W minionym roku do Polski sprowadzono 17.918 t masła i innych tłuszczy pozyskiwanych z mleka o wartości 95.513 tys. EUR (407.927 tys. PLN). Do końca listopada zeszłego roku sprzedaliśmy za granicę 53.502 t masła i innych tłuszczy za 249.289 tys. EUR (1.064.051 tys. PLN).

Źródło: biuletyn informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi