Ceny i notowania ogórków - 1-11 stycznia 2018 r.


Jak w ostatnim czasie zmieniały się ceny hurtowe ogórków krajowych i importowanych? Po ile sprzedaje się na polskich rynkach ogórki długie, a po ile krótkie? Zachęcamy do zapoznania się z najświeższymi cenami i notowaniami ogórków z pierwszych dwóch tygodni stycznia 2018 r.

Ceny hurtowe ogórków krajowych

Polskie ogórki krótkie można było kupić na początku roku po 6,50-12,00 zł/kg. Ich cena minimalna spadła o 44%, cena maksymalna spadła z kolei o 4%.

Ceny hurtowe ogórków importowanych

Zagraniczne ogórki długie kosztują obecnie od 6,00 do 7,50 zł/kg. Od poprzedniego notowania ich cena minimalna nie zmieniła się, cena maksymalna uległa natomiast stagnacji. Dla porównania, najniższa odnotowana cena ogórków krótkich ukształtowała się w ciągu ostatnich dziesięciu dni na poziomie 6,00 zł/kg, wyniosła zatem o 9% więcej niż w poprzednim zestawieniu. Najwyższa cena ogórków krótkich osiągnęła z kolei wartość 12,00 zł/kg, czyli o 50% więcej niż dziesięć dni temu.

Najwyższe i najniższe ceny ogórków na rynkach hurtowych

Krajowe ogórki krótkie można nabyć w Broniszach w cenie 11,00-12,00 zł/kg i we Wrocławiu po 6,50-11,00 zł/kg. Zagraniczne ogórki krótkie można kupić w Broniszach po 6,00-12,00 zł/kg, w Poznaniu natomiast po 6,22-7,33 zł/kg. Ogórki długie pochodzące z importu sprzedaje się w Broniszach po 6,00-6,67 zł/kg, we Wrocławiu z kolei kosztują 6,00-7,50 zł/kg.

Źródło: biuletyn informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi