Ceny i notowania papryki czerwonej - 12-18 stycznia 2018 r.


Ile kosztuje zagraniczna papryka czerwona na największych polskich rynkach rolno-spożywczych? Jak zmieniały się w ostatnim czasie jej minimalne i maksymalne ceny hurtowe? Przedstawiamy ceny i notowania papryki czerwonej ze stycznia 2018 r.

Zmiany cen hurtowych

Zagraniczna papryka czerwona osiągnęła w ostatnich dniach cenę minimalną równą 7,60 zł/kg, koszt kilograma surowca wzrósł zatem w porównaniu do poprzedniego notowania o 6%. Jego cena maksymalna spadła z kolei o 15% i wynosi obecnie 11,00 zł/kg. W skali miesiąca zaobserwowano wzrost ceny minimalnej papryki czerwonej z importu o 27% oraz wzrost jej ceny maksymalnej o 31%.

Najwyższe i najniższe ceny na rynkach hurtowych

Importowana papryka czerwona jest dostępna w sprzedaży na rynku w Broniszach, gdzie kosztuje 7,60-11,00 zł/kg. We Wrocławiu kupuje się ją po 8,00 zł/kg, w Lublinie kosztuje 9,00 zł/kg, a w Łodzi i w Poznaniu – 8,00-9,00 zł/kg.

Źródło: biuletyn informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi