Ceny i notowania pieczarek - 1-11 stycznia 2018 r.


Jaką wartość osiągają ceny minimalne i maksymalne pieczarek w Polsce? W jaki sposób ich wartości różnicują się na największych krajowych rynkach rolno-spożywczych? Dla wszystkich zainteresowanych przedstawiamy nowe ceny i notowania pieczarek z pierwszych dwóch tygodni stycznia 2018 r.

Zmiany cen hurtowych

W ciągu ostatnich dziesięciu dni cena minimalna pieczarek ukształtowała się na poziomie 4,75 zł/kg, ich cena maksymalna z kolei wyniosła 7,00 zł/kg. W porównaniu do poprzedniego notowania najniższa spotykana cena kilograma surowca wzrosła o 19%, jego cena najwyższa natomiast poddała się stagnacji. W skali miesiąca odnotowano wzrost cen minimalnych krajowych pieczarek o 6% i stagnację ich cen maksymalnych.

Najwyższe i najniższe ceny na rynkach hurtowych

Na Warszawskim Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym w Broniszach cena minimalna kilograma pieczarek wyniosła w minionym tygodniu 4,75 zł, maksymalna z kolei – 6,50 zł. W Poznaniu ich cena minimalna osiągnęła poziom 5,50 zł/kg, maksymalna natomiast  – 6,50 zł/kg, podczas gdy w Łodzi pieczarki kosztują 5,00-7,00 zł/kg, we Wrocławiu 6,00 zł/kg, a w Lublinie 5,00-6,00 zł/kg.

Źródło: biuletyn informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi