Ceny i notowania pieczarek - 12-18 stycznia 2018 r.


Jaką wartość osiągają ceny minimalne i maksymalne pieczarek w Polsce? W jaki sposób ich wartości różnicują się na największych krajowych rynkach rolno-spożywczych? Dla wszystkich zainteresowanych przedstawiamy nowe ceny i notowania pieczarek ze stycznia 2018 r.

Zmiany cen hurtowych

W ciągu ostatnich dziesięciu dni cena minimalna pieczarek ukształtowała się na poziomie 5,00 zł/kg, ich cena maksymalna z kolei wyniosła 7,00 zł/kg. W porównaniu do poprzedniego notowania najniższa spotykana cena kilograma surowca wzrosła o 5%, jego cena najwyższa natomiast poddała się stagnacji. W skali miesiąca odnotowano wzrost cen minimalnych krajowych pieczarek o 11% i zastój ich cen maksymalnych.

Najwyższe i najniższe ceny na rynkach hurtowych

Na rynku hurtowym w Lublinie cena minimalna kilograma pieczarek wyniosła w minionym tygodniu 5,50 zł, maksymalna z kolei – 6,00 zł. W Poznaniu ich cena minimalna osiągnęła poziom 5,50 zł/kg, maksymalna natomiast  – 6,50 zł/kg, podczas gdy w Łodzi pieczarki kosztują 5,00-7,00 zł/kg, we Wrocławiu 5,50-6,00 zł/kg, a w Broniszach 6,00 zł/kg.

Źródło: biuletyn informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi