Ceny i notowania pszenżyta - 1-7 stycznia 2018 r.


Jakim zmianom ulegają średnie ceny pszenżyta w przedsiębiorstwach? Jakie maksymalne i minimalne ceny osiąga to zboże na krajowych targowiskach? W którym województwie kosztuje najmniej, a w którym najwięcej? Oto ceny i notowania pszenżyta z pierwszego tygodnia stycznia 2018 r.

Ceny w przedsiębiorstwach

W przedsiębiorstwach dokonujących zakupu zbóż za tonę pszenżyta paszowego 2017-07-23 płacono średnio 620 zł/t, w ciągu tygodnia jej wartość spadła zatem o 1%. Struktura obrotu wyniosła 5%.

Ceny na polskich targowiskach

Średnia cena pszenżyta na polskich targowiskach ukształtowała się w zeszłym tygodniu na poziomie 673 zł/t, co oznacza stagnację w stosunku do poprzedniego notowania. Rozpiętość między ceną minimalną a maksymalną pszenżyta wynosi obecnie 550-800 zł/t. W ciągu tygodnia najniższa możliwa cena surowca uległa zastojowi, jego cena najwyższa również nie poddała się wahaniom.

Najwyższe i najniższe ceny w województwach

W minionym tygodniu pszenżyto można było kupić najtaniej w województwie: Świętokrzyskie, tona surowca kosztowała tam bowiem 600 zł. Jego cena osiągnęła najwyższą wartość w województwie: Łódzkie, gdzie za tonę materiału paszowego płacono 700 zł.

Najwyższe i najniższe ceny w poszczególnych miejscowościach

Według najnowszych notowań pszenżyto sprzedaje się najtaniej na targowiskach Skalbmierz (Świętokrzyskie), Pleszew (Wielkopolskie) – za tonę zboża zapłacimy tam 550 zł. Najdrożej można je nabyć z kolei na targowiskach Długosiodło (Mazowieckie), Leszno (Wielkopolskie), gdzie koszt surowca wzrósł do 800 zł/t.

Źródło: biuletyn informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi