Ceny i notowania pszenżyta - 8-14 stycznia 2018 r.

Jakim zmianom ulegają średnie ceny pszenżyta w przedsiębiorstwach? Jakie maksymalne i minimalne ceny osiąga to zboże na krajowych targowiskach? W którym województwie kosztuje najmniej, a w którym najwięcej? Oto aktualne ceny i notowania pszenżyta ze stycznia 2018 r.

Ceny w przedsiębiorstwach

W przedsiębiorstwach dokonujących zakupu zbóż za tonę pszenżyta paszowego 2017-07-23 płacono średnio 622 zł/t, w ciągu tygodnia jej wartość nie uległa zatem zmianie. Struktura obrotu wyniosła 4%.

Ceny na polskich targowiskach

Średnia cena pszenżyta na polskich targowiskach ukształtowała się w zeszłym tygodniu na poziomie 677 zł/t, co oznacza stagnację w stosunku do poprzedniego notowania. Rozpiętość między ceną minimalną a maksymalną pszenżyta wynosi obecnie 570-800 zł/t. W ciągu tygodnia najniższa możliwa cena surowca wzrosła o 3%, podczas gdy najwyższa nie poddała się wahaniom.

Najwyższe i najniższe ceny w województwach

W minionym tygodniu pszenżyto można było kupić najtaniej w województwie: Świętokrzyskie, tona surowca kosztowała tam bowiem 600 zł. Jego cena osiągnęła najwyższą wartość w województwie: Małopolskie, gdzie za tonę materiału paszowego płacono 715 zł.

Najwyższe i najniższe ceny w poszczególnych miejscowościach

Według najnowszych notowań pszenżyto sprzedaje się najtaniej na targowisku Pleszew (Wielkopolskie) – za tonę zboża zapłacimy tam 570 zł. Najdrożej można je nabyć z kolei na targowiskach Długosiodło (Mazowieckie), Kolno (Podlaskie), Leszno (Wielkopolskie), gdzie koszt surowca wzrósł do 800 zł/t.

Źródło: biuletyn informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi