Ceny i notowania rzepaku - 1-7 stycznia 2018 r.


Jakie ceny na polskim rynku osiągają nasiona rzepaku i ich produkty pochodne – olej, śruta i makuch? Jaką wartość ma import i eksport rzepaku w porównaniu do zeszłego roku? Prezentujemy ceny i notowania rzepaku z pierwszego tygodnia stycznia 2018 r.

Zmiany cen zakupu nasion rzepaku

07.01.2018 średnia krajowa cena zakupu nasion rzepaku wyniosła 1.614 zł/t, czyli tyle samo, co w minionym tygodniu. W stosunku do zeszłego roku odnotowano natomiast spadek cen surowca o 12%.

Zmiany cen sprzedaży produktów rzepakowych

Koszt tony rafinowanego oleju rzepakowego ukształtował się w tym tygodniu na poziomie 3.372 zł, można więc było kupić go po cenie takiej samej, jak tydzień temu i o 13% taniej w porównaniu do zeszłego roku. Na rynku śruty rzepakowej w ciągu tygodnia odnotowano spadek cen o 1% i cena tony surowca wynosi obecnie 743 zł, co pozwala zaobserwować jej roczny spadek o 11%. Makuch rzepakowy kupujemy po nld zł/t, jego notowania nie uległy więc zmianie w ciągu zeszłego tygodnia. Cena tony surowca jest zarazem taka sama, jak w 2016 r.

Handel zagraniczny – import

Do końca października 2017 r. do Polski sprowadzono 400.215 t nasion rzepaku za równowartość 192.878 tys. EUR i 140.266 t oleju rzepakowego o wartości 119.138 tys. EUR. Dla porównania, w październiku zeszłego roku do naszego kraju importowano 465.965 t nasion za 199.713 tys. EUR i 130.595 t oleju za 102.936 tys. EUR.

Handel zagraniczny – eksport

W tym roku sprzedaliśmy za granicę już 325.388 t nasion rzepaku za 134.965 tys. EUR i 111.368 t oleju rzepakowego za 93.966 tys. EUR (dane na październik). Do końca października 2016 r. na eksport przeznaczono w sumie 213.772 t nasion oraz 408.467 t oleju, które sprzedano za cenę odpowiednio 85.362 i 312.937 tys. EUR.

Źródło: biuletyn informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi