Ceny i notowania rzepaku - 27 listopada - 3 grudnia 2017 r.


Jakie ceny na polskim rynku osiągają nasiona rzepaku i ich produkty pochodne – olej, śruta i makuch? Jaką wartość ma import i eksport rzepaku w porównaniu do zeszłego roku? Prezentujemy ceny i notowania rzepaku z przełomu listopada i grudnia 2017 r.

Zmiany cen zakupu nasion rzepaku

03.12.2017 średnia krajowa cena zakupu nasion rzepaku wyniosła 1.649 zł/t, czyli tyle samo, co w minionym tygodniu. W stosunku do zeszłego roku odnotowano natomiast spadek cen surowca o 9%.

Zmiany cen sprzedaży produktów rzepakowych

Koszt tony rafinowanego oleju rzepakowego ukształtował się w tym tygodniu na poziomie 3.397 zł, można więc było kupić go po cenie takiej samej, jak tydzień temu i o 5% taniej w porównaniu do zeszłego roku. Na rynku śruty rzepakowej w ciągu tygodnia odnotowano wzrost cen o 2% i cena tony surowca wynosi obecnie 756 zł, co pozwala zaobserwować jej roczny spadek o 9%. Makuch rzepakowy kupujemy po 817 zł/t, jego notowania nie uległy więc zmianie w ciągu zeszłego tygodnia. Cena tony surowca jest zarazem o 4% niższa niż w 2016 r.

Handel zagraniczny – import

Do końca września 2017 r. do Polski sprowadzono już 369.660 t nasion rzepaku za równowartość 181.950 tys. EUR i 126.862 t oleju rzepakowego o wartości 108.143 tys. EUR. Dla porównania, we wrześniu zeszłego roku do naszego kraju importowano 395.213 t nasion za 172.299 tys. EUR i 120.314 t oleju za 94.507 tys. EUR.

Handel zagraniczny – eksport

W tym roku sprzedaliśmy za granicę już 295.750 t nasion rzepaku za 123.226 tys. EUR i 93.401 t oleju rzepakowego za 81.701 tys. EUR (dane na wrzesień). Do końca września 2016 r. na eksport przeznaczono w sumie 192.061 t nasion oraz 379.851 t oleju, które sprzedano za cenę odpowiednio 76.476 i 289.625 tys. EUR.

Źródło: biuletyn informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi