Ceny i notowania rzepaku - 8-14 stycznia 2018 r.

Jakie ceny na polskim rynku osiągają nasiona rzepaku i ich produkty pochodne – olej, śruta i makuch? Jaką wartość ma import i eksport rzepaku w porównaniu do zeszłego roku? Prezentujemy ceny i notowania rzepaku ze stycznia 2018 r.

Zmiany cen zakupu nasion rzepaku

14.01.2018 średnia krajowa cena zakupu nasion rzepaku wyniosła 1.592 zł/t, czyli o 1% mniej niż w minionym tygodniu. W stosunku do zeszłego roku odnotowano natomiast spadek cen surowca o 15%.

Zmiany cen sprzedaży produktów rzepakowych

Koszt tony rafinowanego oleju rzepakowego ukształtował się w tym tygodniu na poziomie 3.345 zł, można więc było kupić go po cenie takiej samej, jak tydzień temu i o 14% taniej w porównaniu do zeszłego roku. Na rynku śruty rzepakowej w ciągu tygodnia odnotowano wzrost cen o 3% i cena tony surowca wynosi obecnie 771 zł, co pozwala zaobserwować jej roczny spadek o 8%. Makuch rzepakowy kupujemy po 846 zł/t, jego notowania nie uległy więc zmianie w ciągu zeszłego tygodnia. Cena tony surowca jest zarazem o 1% niższa niż w zeszłym roku.

Handel zagraniczny – import

Do końca listopada 2017 r. do Polski sprowadzono już 421.811 t nasion rzepaku za równowartość 201.173 tys. EUR i 152.088 t oleju rzepakowego o wartości 129.276 tys. EUR. Dla porównania, w listopadzie 2016 r. do naszego kraju importowano 507.179 t nasion za 215.746 tys. EUR i 138.661 t oleju za 110.350 tys. EUR.

Handel zagraniczny – eksport

W zeszłym roku sprzedaliśmy za granicę już 357.978 t nasion rzepaku za 149.427 tys. EUR i 127.502 t oleju rzepakowego za 109.534 tys. EUR (dane na listopad). Do końca listopada 2016 r. na eksport przeznaczono w sumie 233.073 t nasion oraz 440.713 t oleju, które sprzedano za cenę odpowiednio 93.526 i 341.401 tys. EUR.

Źródło: biuletyn informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi