Ceny i notowania wołowiny - 1-7 stycznia 2018 r.


Przedstawiamy najnowsze notowania bydła rzeźnego, cieląt i młodego bydła opasowego. Jak zmieniają się ceny wołowiny na polskim rynku? Jaką wartość osiągnął już polski import i eksport mięsa wołowego? Oto ceny i notowania wołowiny z pierwszego tygodnia stycznia 2018 r.

Ceny bydła rzeźnego w polskich ubojniach

2018-01-07 średnia cena bydła rzeźnego w Polsce ukształtowała się na poziomie 6,61 zł/kg według wagi żywej, 13.033 zł/t według masy poubojowej ciepłej i 13.294 zł/t według masy poubojowej schłodzonej. W ciągu tygodnia wartość ceny bydła według masy poubojowej schłodzonej nie zmieniła się, w porównaniu do minionego roku natomiast – wzrosła o 3%.

Ceny sprzedaży ćwierci i elementów mięsa wołowego

Ćwierci z buhajków poddanych ubojowi przed 2. rokiem życia kosztują tyle samo, co w zeszłym tygodniu, czyli 13.945 zł/t. Dla porównania, koszt ćwierci z krów rzeźnych zmalał o 3% i wynosi obecnie 10.785 zł/t.

Ceny zakupu żywych cieląt

Byczki typu mięsnego w wieku od 8 dni do 4 tygodni kupowano po 963,20 zł/szt., a więc o 10% drożej niż w zeszłym tygodniu. Byczki typu mlecznego z kolei podrożały o 4% i kosztują obecnie 659,80 zł/szt.

Eksport bydła i wołowiny

W 2017 r. sprzedaliśmy za granicę 49.715 sztuk bydła żywego o łącznej wartości 24.396 tys. EUR. Eksportowaliśmy również 251.518 ton wołowiny świeżej o wartości 868.280 tys. EUR i 81.021 ton mrożonej o wartości 264.142 tys. EUR.

Import bydła i wołowiny

W tym roku do Polski sprowadzono 111.986 sztuk bydła żywego za cenę 56.968 tys. EUR. Kupiliśmy też 14.200 ton wołowiny świeżej lub schłodzonej o wartości 42.468 tys. EUR i 4.922 ton surowca zamrożonego o wartości 18.869 tys. EUR (dane na wrzesień).

Źródło: biuletyn informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi