Ceny i notowania wołowiny - 8-14 stycznia 2018 r.


Przedstawiamy najnowsze notowania bydła rzeźnego, cieląt i młodego bydła opasowego. Jak zmieniają się ceny wołowiny na polskim rynku? Jaką wartość osiągnął już polski import i eksport mięsa wołowego? Oto ceny i notowania wołowiny ze stycznia 2018 r.

Ceny bydła rzeźnego w polskich ubojniach

2018-01-14 średnia cena bydła rzeźnego w Polsce ukształtowała się na poziomie 6,67 zł/kg według wagi żywej, 13.153 zł/t według masy poubojowej ciepłej i 13.416 zł/t według masy poubojowej schłodzonej. W ciągu tygodnia wartość ceny bydła według masy poubojowej schłodzonej nie zmieniła się, w porównaniu do minionego roku natomiast – wzrosła o 4%.

Ceny sprzedaży ćwierci i elementów mięsa wołowego

Ćwierci z buhajków poddanych ubojowi przed 2. rokiem życia kosztują tyle samo, co w zeszłym tygodniu, czyli 13.875 zł/t. Dla porównania, koszt ćwierci z krów rzeźnych wzrósł o 2% i wynosi obecnie 11.065 zł/t.

Ceny zakupu żywych cieląt

Byczki typu mięsnego w wieku od 8 dni do 4 tygodni kupowano po 807,80 zł/szt., a więc o 16% taniej niż w zeszłym tygodniu. Byczki typu mlecznego z kolei podrożały o 6% i kosztują obecnie 617,60 zł/szt.

Eksport bydła i wołowiny

W 2017 r. sprzedaliśmy za granicę 62.636 sztuk bydła żywego o łącznej wartości 31.058 tys. EUR. Eksportowaliśmy również 278.312 ton wołowiny świeżej o wartości 971.152 tys. EUR i 91.607 ton mrożonej o wartości 296.917 tys. EUR.

Import bydła i wołowiny

W tym roku do Polski sprowadzono 140.206 sztuk bydła żywego za cenę 73.830 tys. EUR. Kupiliśmy też 16.051 ton wołowiny świeżej lub schłodzonej o wartości 48.862 tys. EUR i 5.648 ton surowca zamrożonego o wartości 21.830 tys. EUR (dane na listopad).

Źródło: biuletyn informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi