Ceny wieprzowiny pozostaną w trendzie spadkowym


Uważamy, że unijny rynek wieprzowiny w III kw. br. wszedł w spadkową fazę cyklu. Wynika to z wyraźnego osłabienia popytu na wieprzowinę, w szczególności w Chinach, przy postępującej silnej odbudowie pogłowia trzody chlewnej w UE. W efekcie oczekujemy, że ceny wieprzowiny w UE w kolejnych kwartałach będą kształtowały się w trendzie spadkowym - czytamy w publikacji AgroMAPA wydanej przez Credit Agricole Bank Polska SA.

Skala obniżek zależeć będzie od tempa odbudowy pogłowia trzody chlewnej w UE oraz dalszego kształtowania się popytu na wieprzowinę w Azji Południowo-Wschodniej, w szczególności w Chinach.

Istotnym czynnikiem ryzyka pozostaje ewentualne wystąpienie ognisk ASF wśród zachodnich producentów trzody chlewnej, które poprzez ograniczenia eksportowe mogłoby doprowadzić do powstania nadpodaży na unijnym rynku, a w konsekwencji spadku cen.

Od stycznia do sierpnia br. wartość polskiego eksportu wieprzowiny (żywca, mięsa oraz przetworów)
zwiększyła się o 21,5% r/r wobec wzrostu o 7,0% w analogicznym okresie 2016 r., co było efektem zarówno wyższych cen uzyskiwanych przez eksporterów jak i większego wolumenu sprzedaży. Cena skupu żywca wieprzowego wyniosła w październiku 4,84 zł/kg (-3,6% r/r). Cena pasz dla świń wyniosła w październiku 1,48 zł/kg (-3,5% r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza ukształtowała się na takim samym poziomie jak przed rokiem i wyniosła 3,27.

Po uwzględnieniu czynników globalnych oraz krajowych Credit Agricole prognozuje, że cena skupu żywca wieprzowego w Polsce wyniesie ok. 4,50 zł/kg na koniec br. oraz ok. 4,10 zł/kg na koniec 2018 r.

Źródło: Credit Agricole