Co z ubezpieczeniem rolników, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwa?


Krajowa Rada Izb Rolniczych nie zgadza się z wymogiem, że trwałe przekazanie gospodarstwa, musi wiązać się z zaprzestaniem ubezpieczenia w KRUS.

W listopadzie przedstawiciele KRIR zwrócili się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o zmianę przepisów dotyczących pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które uzależniają przyznanie tej płatności od zaprzestania na 5 lat ubezpieczenia w KRUS.

Krajowa Rada Izb Rolniczych uważa, że warunek zaprzestania działalności rolniczej za zasadny, ale nie zgadza się z wymogiem niepodlegania ubezpieczeniu w KRUS, bowiem „pozbawia on osoby w wieku powyżej 60 lat możliwości przejścia na emeryturę rolniczą w ciągu 5 lat i zmusza ich do opłacania składek w ZUS.” 

W odpowiedzi do propozycji przedstawionej przez Izby Rolnicze, resort rolnictwa poinformował, że jest ona sprzeczna z przepisami dotyczącymi ubezpieczenia społecznego rolników.
Rolnik, który przekazał gospodarstwo w ramach poddziałania 6.5, może pozostawić na własne potrzeby 0,5 ha gruntów rolnych, a biorąc pod uwagę przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, nie spełnia warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Resort przypomina także, że warunek niepodlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS po przekazaniu gospodarstwa w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” był jednym z ustaleń podjętych podczas negocjacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z przedstawicielami Komisji Europejskiej.

Propozycja wprowadzenia możliwości pozostania beneficjenta poddziałania w KRUS na zasadzie domownika wymagałaby zmiany Programu i uzgodnienia ze służbami Komisji Europejskiej.

Źródło: KRIR