Czas na eWniosekPlus

15 marca ruszyła elektroniczna wysyłka wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2018 r. oraz tegorocznych płatności obszarowych finansowanych z budżetu PROW. eWniosekPlus potrwa do 15 maja. Po tym terminie, ale nie później niź do 11 czerwca, rolnicy będą mieli obniżone płatności o 1 proc. za każdy dzień opóźnienia.

Ci, którzy mają już konto w aplikacji e-Wniosek, mogą z niego korzystać przy logowaniu się do aplikacji eWniosekPlus. W przypadku, gdy rolnik nie posiada takiego konta, analogicznie jak w roku 2017, może uzyskać kod dostępu do aplikacji po podaniu trzech danych weryfikacyjnych:
  • swojego numeru identyfikacyjnego (numer EP),
  • 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego (numer rachunku bankowego zgodny z numerem w ewidencji producentów),
  • kwoty z ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku - tj. w roku 2017 (w przypadku braku płatności w roku 2017 należy wprowadzić wartość 0).

Więcej szczegółów na stronie ARiMR (http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/wnioski-o-doplaty-bezposrednie-za-2018-r-obowiazkowo-przez-internet.html)

Źródło: ARiMR, MRiRW