Dopłaty do materiału siewnego 2018 - stawki i gatunki. Kiedy i gdzie złożyć wniosek?


Rolniku, od połowy stycznia 2018 można składać wnioski o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wnioski będzie przyjmowała ARiMR. Do tej pory dopłaty do nasion realizowała Agencja Rynku Rolnego, jednak po jej przekształceniu razem z ANR w Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, płatnicze zadania przejęła ARiMR. Dlatego wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wkrótce ma pojawić się wzór formularza. ARiMR będzie przyjmowała wnioski dopłaty do materiału siewnego od 15 stycznia do 25 czerwca 2018 r.

Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych, takich jak: Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto; Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna; Ziemniak. Stawki dopłat do hektara są określane do 30 września danego roku. "Wysokość stawek będzie wyliczana z uwzględnieniem powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych do BP ARiMR oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym", podaje ARiMR. Stawki dopłat w 2017 wyniosły: 92,45 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych; 147,90 zł - w przypadku roślin strączkowych; 462,25 zł - w przypadku ziemniaków. Dopłaty mają charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Co ważne, dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon. Szczegóły ubiegania się o pomoc są na stronie ARiMR.

Źródło: http://www.arimr.gov.pl/