Ekologiczne rozmowy w MRiRW

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego. Rada ta funkcjonuje od początku kadencji ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela.

- Dzisiaj omawiamy nowe propozycje do strategii rolnictwa ekologicznego. Rolnictwo ekologiczne jest jednym z głównych priorytetów polityki rolnej rządu. Realizujemy krajowy plan działań na rzecz rolnictwa ekologicznego. Jest nowe rozporządzenie unijne i teraz trzeba przygotować takie rozwiązania, które przede wszystkim spowodują, że areał upraw ekologicznych w Polsce zostanie zwiększony i to znacznie – powiedział uczestniczący w spotkaniu minister Krzysztof Jurgiel.

Jednym z tematów był także Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020. Omawiano przede wszystkim zagadnienia dotyczące zatwierdzenia w UE substancji aktywnych opartych na miedzi oraz prowadzone i planowane przez MRiRW prace legislacyjne w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Źródło: MRiRW