Elastyczność w znakowaniu świń

Odnośnie wniosku z marca przyjętego na XI Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych V Kadencji, Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wznowienie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Celem jest zwiększenie elastyczności w wyborze metody znakowania świń.

Oczekiwania rolników dotyczą zmniejszenia uciążliwego obowiązku dla posiadaczy zwierząt gospodarskich, związanego m.in. z obowiązkiem zgłaszania do ARiMR faktu wykonania dodatkowego oznakowania świń.

Źródło: KRiR