Gorsze zimowanie dla upraw

Uprawy ozime przezimowały w tym roku słabiej niż w2017 roku. Rzeczoznawcy wojewódzkich badań w marcu wykazali, że uprawy przezimowały gorzej, ale bez większych strat. Warunki atmosferyczne były na ogól korzystne.

Wznowienie wegetacji nastąpiło pod koniec marca, wznowiły się również wiosenne prace polowe.

Pełne raporty dotycząc zimy, a także wiosennych prac zostanie dokonana w drugiej połowie maja.

Źródło: GUS