Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu ?Inwestycje zapobieg


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Pomoc skierowana jest wyłącznie dla rolników na wykonanie ogrodzeń chlewni lub utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej związanej z chlewnią w gospodarstwach rolnych położonych na obszarze ASF. Nabór będzie trwał w terminie od 2 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2018r.

Źródło 
Centrum Doradztwa Rolniczego 
http://cdr.gov.pl/