Kolejna debata o polskiej wołowinie

"Polska wołowina 2022" to program, który opracowuje strategię rozwoju sektora wołowiny do 2022 roku. Minister rolnictwa i rozwoju wsi chce, aby nasze mięso było konkurencyjne w stosunku do innych krajów. W tej sprawie odbyło się kolejne spotkanie. – W prezentowanej dziś strategii przedstawione są działania, które będą sprzyjać temu, aby nasza wołowina była coraz bardziej konkurencyjna w stosunku do innych państw. Resort aktywnie uczestniczył w jej przygotowaniu i bierze na siebie szereg obowiązków z niej wynikających – podkreślił minister Jurgiel. Szereg inicjatyw i pomysłów na poprawę dzięki:  podniesieniu ceny poprzez certyfikaty dobrostanu, zrównoważonego rozwoju oraz ochrony klimatu;  podniesieniu ceny poprzez wdrożenie i upowszechnienie narzędzi zapewniania jakości kulinarnej;   poprawie jakości cieląt produkowanych w Polsce;  zwiększeniu przejrzystości rynku cieląt, żywca i mięsa;  zacieśnieniu współpracy w łańcuchu wartości;  rewitalizacji programu doradztwa techniczno-ekonomicznego;  wsparciu specjalizacji i profesjonalizacji producentów;  zwiększeniu wartości dodanej w wyniku wdrożenia innowacyjnych rozwiązań z zakresu przetwórstwa i marketingu;  przygotowaniu i wdrożeniu strategii promocji marki polskiej wołowiny.  Resort będzie dążył do tego, aby rynek wołowiny rozwijał się.