Kolejna dopłata do sprzedanych świń z obszarów ASF


Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przewiduje w nim pomoc dla producentów świń z obszarów objętych unijną decyzją 2014/709/UE, którzy uzyskali obniżone dochody z tytułu produkcji świń.

Pomoc będzie udzielana w wysokości kwoty obniżenia dochodu w kwartale, począwszy od 1 lipca 2017 roku, w porównaniu do średniego dochodu uzyskiwanego ze sprzedaży świń z ostatnich trzech lat z okresu pięcioletniego po odjęciu roku z najwyższymi i najniższymi dochodami.

Wnioski będą składane w powiatowym oddziale ARiMR.

Pomoc może dotyczyć 3822 producentów.

Rozporządzenie uchyla paragraf 13l, w którym przewidywano inną formę pomocy (wyrównanie cen żywca sprzedawanego z terenów zapowietrzonych i zagrożonych), do której zastrzeżenia zgłosiła Komisja Europejska – postępowania wszczęte na tej podstawie będą umorzone.

Źródło: ARiMR