Konferencja samorządu rolniczego w Sejmie


Już po raz czwarty w sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja samorządu rolniczego, tym razem pod tytułem "Bieżąca sytuacja w rolnictwie oraz działalność izb rolniczych, związków zawodowych i społeczno-zawodowych organizacji rolników”. W spotkaniu, które odbyło się 2 grudnia br. wzięło udział ok. 300 rolników, w tym przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

W trakcie konferencji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel przestawił informację o aktualnych pracach resortu rolnictwa oraz podsumował ostatnie dwa lata działalności ministerstwa, wskazując na zmiany wprowadzone w zakresie obrotu ziemią, działania dotyczące poprawy jakości życia na obszarach wiejskich w tym tworzenia nowych miejsc pracy na terenach wiejskich a także zmiany w organizacji administracji działającej w obszarze rolnictwa. Minister wzorowo ocenił współpracę z izbami rolniczymi, podkreślając, że izby zgłaszają wiele postulatów, wniosków i propozycji rozwiązań.

Następnie Podsekretarz Stanu w MRiRW – Ryszard Zarudzki omówił dokumenty strategiczne dotyczące rozwoju wsi i rolnictwa w perspektywie do 2030 r. oraz sposób ujęcia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w krajowych dokumentach strategicznych, w szczególności w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.).

To coroczne spotkanie jest okazją do dyskusji na aktualne tematy dotyczące rolnictwa i polskiej wsi. Wśród zgłaszanych przez rolników problemów najczęściej powtarzała się sprawa szkód łowieckich oraz afrykańskiego pomoru świń. W odpowiedzi Minister Rolnictwa poinformował że ministerstwo przygotowało kolejną specustawę, która pozwoli na większą redukcję populacji dzików.

Źródło 
Wielkopolska Izba Rolnicza 
http://www.wir.org.pl/