Kontrola jakości owoców i warzyw

Na rynku owoców i warzyw zostały wzmocnione kontrole. Z ich wynikami zapoznał się resort rolnictwa.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrole w 38 podmiotach. 5 partii ziemniaków miało nieprawidłowe oznakowania, 14 partii owoców niewłaściwą jakość handlową.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano 13 mandatów karnych. Dodatkowo, kontrola objęła przywóz z krajów trzecich.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przeprowadziła od początku roku 1429 kontroli, które wykazały 7 przypadków niepełnego oznakowania oraz przypadki wykrycia bakterii.

Główna Inspekcja Sanitarna w okresie miesiąca przeprowadziła 2729 kontroli. Nieprawidłowości stwierdzono u 98 podmiotów - chodziło o braki informacji o kraju pochodzenia, o źródle i braku dowodów zakupu towaru.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta poddał kontroli łącznie 103 sklepy, z czego w 41 znalazły się nieprawidłowości.

Krajowa Administracja Skarbowa we współpracy z Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz organami Inspekcji Handlowej włączona jest w kontrole prawidłowości działania podmiotów gospodarczych zajmujących się importem ziemniaków i warzyw.

Źródło: MRiRW