Krajowa Spółka Cukrowa wyróżniona

Krajowa Spółka Cukrowa S.A., nad którą nadzór właścicielski sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, została wyróżniona pierwszy raz certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. 

W X edycji wyłoniono 27 laueratów z 36 zgłoszeń. Certyfikat przyznano na wniosek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Krajowej Spółki Cukrowej „Polski Cukier” S.A. Wręczenie odbędzie się 26 lutego w Warszawie, przy udziale Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy.

Konkurs promuje dobrych pracodawców i etyczne zachowania wobec pracowników. Certyfikatem można się posługiwać przez okres trzech lat.

Źródło: MRiRW