KRD-IG podsumowało ELPHĘ

W połowie czerwca w Kopenhadze odbyło się trzecie Zgromadzenie Ogólne organizacji unijnej ELPHA (European Live Poultry and Poultry Hatching Egg Industry). Na spotkaniu podsumowano działalność stowarzyszenia i omówiono strategie działania hodowców drobiu. Na miejscu pojawiła się Aleksandra Porada, ekspert Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej.

Pojawienie się przedstawicielki KRD-IG w zarządzie zacieśni współpracę. Dzięki temu Polska będzie rozwojać się w Unii pod względem branży drobiarskiej.

Źródło: KRD-IG