KRD-IG o raporcie NIK

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała ostatnio raport “Wykorzystanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej w woj. lubuskim”. Odnosząc się do niego, Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza pragnie zapewnić, że mięso drobiowe dostępne na polskim rynku jest całkowicie bezpieczne dla konsumentów, a producenci drobiu działają zgodnie z restrykcyjnymi przepisami prawa krajowego oraz unijnego. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami antybiotyki są dopuszczone w procesie produkcji i hodowli drobiu wyłącznie z przepisu i pod nadzorem lekarza weterynarii, a bezwzględna konieczność stosowania okresów karencji zabezpiecza przed przenikaniem leków do mięsa drobiowego, trafiającego do konsumentów.

Dodatkowo, Rada przestrzega przed niewłaściwą interpretacją wyników raportu. Zaznacza także, że większość uczestników łańcucha produkcji drobiarskiej w kraju, także hodowcy i producenci drobiu prowadzi działalność w oparciu o wszelkie dodatkowe systemy kontroli jakości. Oznacza to w praktyce wzmożone stosowanie uzupełniającego nadzoru i niezależną certyfikację procesu produkcji gwarantującą bezpieczeństwo mięsa drobiowego wprowadzanego na rynek.

Warto dodać, że KRD-IG na ten rok zaplanowała akcję pod hasłem "Szkoła dobrych praktych drobiarskich".

Źródło: KRD-IG