KRUS oficjalnym Partnerem Wizji Zero

Na początku bieżącego roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przystąpiła do międzynarodowej kampanii popularyzującej Wizję Zero.
Wizji Zero jest pierwszą w historii światową kampanią prewencyjną opracowaną przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Instytucji Zabezpieczenia Społecznego (ISSA) i Specjalną Komisję Techniczną ISSA ds. Prewencji. Kasa jest wieloletnim członkiem Stowarzyszenia ISSA, a od 2007 roku prowadzi Sekretariat Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie.

Głównym celem Wizji Zero jest promocja kultury Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w każdym miejscu pracy na świecie tak, aby poprzez odpowiednią organizację pracy i zarządzanie w zakresie BHP wyeliminować systemowo wypadki przy pracy i choroby zawodowe.

Przystępując do kampanii Wizji Zero Kasa otrzymała tytuł oficjalnego Partnera Wizji Zero.

Źródło: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
http://krus.gov.pl