MRiRW dba o rolników seniorów

"Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik" to pilotażowy program promowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na specjalnie zwołanej konferencji wiceminister Rafał Romanowski podkreślił potrzebę dbania o najstarszych. - Przed Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nowe zadania, które potwierdzają potrzebę istnienia tej instytucji dla dobra rolników i obszarów wiejskich – mówił.

O ile miasta dbają o rozwój seniorów, organizują spotkania, powołują uniwersytety trzeciego wieku, o tyle na wsi takich inicjatyw brak. Program to wspólne przedsięwzięcie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego. Skierowany jest do osób starszych, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników. Zakłada m.in. opiekę, rehabilitację, a także turnusy.

Źródło: MRiRW