NIK i KRD o produkcji drobiu w Polsce

Najwyższa Izba Kontroli oraz Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza wspólnie przeanalizowały raport NIK dot. wykorzystywania antybiotyków w produkcji zwierzęcej w województwie lubuskim. Zła interpretacja wyników skłoniła obie jednostki do sprostowania wniosków płynących z treści.

NIK oraz KRD-IG podkreśliły, że kontrola dotyczyła prawidłowości i skuteczności sprawowania nadzoru nad wykorzystaniem antybiotyków w produkcji zwierzęcej przez lubuskie organy Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Sanitarnej. a nie bezpośrednio producentów produktów pochodzenia zwierzęcego. Obie strony przyznały również, że branża drobiarska rozwija się tak szybko, że trzeba ją monitorować i podnosić jej jakość. To także tyczy się sprawdzania antybiotyków wykorzystywanych w produkcji zwierzęcej.

Wszelkie kontrole mają sprzyjać wzrostowi jakości polskiej żywności.

Całość raportu i wnioski dostępne są na stronie NIK.

Źródło: KRD-IG, NIK