Nowe formy pomocy dla zadłużonych gospodarstw rolnych

Jak podaje MRiRW, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne wraz z uchwałą w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej trzech programów pomocy na restrukturyzację zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Są to dokumenty przedłożone przez ministra Krzysztofa Jurgiela.

Według ustawy zadłużone gospodarstwa otrzymają pomoc. Chodzi o przypadki powstałe wskutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych czy kryzysów na rynkach rolnych.

Z informacji banków kredytujących rolnictwo wynika, że problem z obsługą kredytów ma prawie 2 tys. producentów rolnych.

Przewidziano cztery formy pomocy:

  • udzielanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłat do oprocentowania bankowych kredytów restrukturyzacyjnych w celu restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej;
  • udzielanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pożyczek na spłatę zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej;
  • udzielanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gwarancji spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych;
  • przejęcie zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Źródło: MRiRW