O mleku w Brukseli

W zeszłym tygodniu dyrektor biura Polskiej Izby Mleka Agnieszka Maliszewska uczestniczyła w Brukseli w rozmowach nt. przyszłej polityki rolnej, orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości ws. nazwy „mleko”, która używana jest na produktach pochodzenia roślinnego oraz kwestii związanych z unijnymi propozycjami dotyczącymi rozwiązań w zakresie nieuczciwych praktyk w łańcuchu żywnościowym.

Dyrektor zaznaczyła, że europejskie organizacje muszą mieć wspólne stanowisko.

W zakresie nieuczciwych praktyk dyrektor Maliszewska przedstawiła uczestnikom spotkania polskie doświadczenia. Mówiła, że polska branża mleczarska przez długi czas uczestniczyła w rozmowach na temat podpisania Kodeksu Dobrych Praktyk Handlowych w Polsce. Jednakże do takiego podpisania nie doszło, więc rozpoczęto prace nad ustawą.