O sytuacji ziemniaka

Sekretarz stanu Jacek Bogucki i główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa Andrzej Chodkowski poinformowali o sytuacji na rynku ziemniaka w Polsce. Ubiegły rok był dla tego warzywa udany.

- Rok 2017 był rekordowy pod względem zbiorów ziemniaka w Polsce i w innych krajach, co spowodowało spadek cen  – zwrócił uwagę wiceminister odnosząc się do kwestii niskich cen na rynku ziemniaka w Polsce. Zarówno wiceminister, jak i główny inspektor podkreślili, że wciąż trzeba analizować sytuację na rynku i dbać o rozwój warzywnictwa w Polsce.

Andrzej Chodkowski poinformował, że wspólne działania ministerstwa i inspekcji przyniosły pozytywne efekty dotyczące naszego eksportu, m.in. zmniejszono o połowę ilość pobieranych próbek, nie ma obowiązku plombowania każdej przesyłki. Uzyskano również możliwość ubiegania się o status miejsca produkcji wolnego od bakteriozy.

Źródło: MRiRW