Od września notowane są wyższe ceny zboża

We wrześniu pszenica kosztowała w skupie 64,57 zł/dt. Cena była więc wyższa o 1,4% niż przed miesiącem i o 5,5% w porównaniu z wrześniem 2016. Na targowiskach za decytonę pszenicy płacono 79,38 zł. Wrześniowa cena pszenicy poszła nieznacznie w doł (0,1% w ciągu miesiąca). W skali roku, wynik był wyższy o 6,9%. Sprawdźmy dane dotyczące pozostałych zbóż, według Głównego Urzędu Statystycznego.

O 1,1% wzrosła - w porównaniu z sierpniem - cena skupu żyta. Mowa o 53,73 zł/dt. W analogicznym okresie 2016, cena była niższa o 7,1%. Jeśli chodzi o obrót targowiskowy, żyto nieznacznie spadło (do 64,49 zł/dt) - w stosunku do ubiegłego miesiąca o 0,2%, a do września 2016 - podskoczyły o 6,8%.

Według GUS, ceny jęczmienia w skupie wzrosły o 2,7% w porównaniu z poprzednim miesiącem do 62,08 zł/dt. Z drugiej jednak strony, były niższe niż przed rokiem o 1,7%. Targowiska? Tutaj za 1 dt jęczmienia płacono 71,92 zł (o 1,5% mniej niż w sierpniu, ale o 6,0% więcej niż w tym samym momencie 2016).

Ceny pszenżyta w skupie - w porównaniu z poprzednim miesiącem - wzrosły o 3,4% do 57,52 zł/dt. Przed rokiem w płacono o 3,3% więcej. W obrocie targowiskowym ceny wzrosły o 1 proc. (w skali miesiąca), a o 7,4% w skali roku. Decytona pszenżyta kosztowała we wrześniu 69,82 zł. W przypadku skupu owsa, GUS zanotował wzrost o 3,7% (porównanie z sierpniem) i o 1,4% (porównanie z wrześniem 2016). Ceny wyniosły 51,68 zł/dt. t. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1 dt tego zboża wyniosła 63,83 zł. To o 3% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 6,5% więcej niż przed rokiem - informuje GUS.

Źródło: GUS